vr 25 feb. | Webinar

Sustatool Workshop 2: Geef richting en Concretiseer fase (1)

Ben je al van start gegaan met de Sustatool maar wil je de rest van de organisatie meekrijgen? Dan is de gevorderde workshop iets voor jou. In deze workshop focussen we op de volgende fase van de sustatool en laten we je zien hoe je een gedragen duurzaamheidsvisie kan ontwikkelen.
Sustatool Workshop 2: Geef richting en Concretiseer fase (1)

Tijd en locatie

25 feb. 2022 09:00 – 12:30
Webinar

Over de workshop

In deze workshop:

➢  Hoe ga ik aan de slag met de ‘geef richting’ en ‘concretiseer’ fase van de Sustatool?

➢  Hoe ontwerp ik een gedragen duurzaamheidsvisie, strategie en doelstellingen?

➢  Hoe betrek ik mijn stakeholders en bepaal ik samen met hen prioriteiten? 

➢  Waar leg ik de focus en hoe ontwerp ik acties op een systemische manier? 

➢  Waar kan ik design thinking stappen toepassen op de Sustatool?

* Door in te schrijven geeft u toestemming om je gegevens te delen met Route 2030. Individuele gegevens zijn strikt vertrouwelijk. De gegevens worden alleen bewaard voor de duur van het webinar, in overeenstemming met de wet die van toepassing is in België op het gebied van privacy (inclusief de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG - algemene verordening gegevensbescherming).