Beautiful Landscape

FUTURE-FIT

Transforming business to

thrive in the 21st century

#Future-Fit

Future-FIT ?

De Future-Fit Business Benchmark toont de weg naar een Future-Fit Society – een toekomstbestendige samenleving die steeds rechtvaardiger op sociaal gebied, steeds inclusiever op economische gebied en steeds milieuvriendelijker wordt. Een Future-Fit Society is een samenleving die wordt gevoed door een economie van toekomstbestendige bedrijven, die elk hun bijdrage leveren aan het scheppen van de voorwaarden die nodig zijn om de mensheid te laten floreren binnen de draagkracht van onze eindige planeet.

Het is een management tool voor self-assessment, ontwikkeld op basis van 30 jaar wetenschappelijk onderzoek omtrent Sustainability. Het is een van de meest ambitieuze en holistische duurzaamheidskaders voor bedrijven ter wereld.  Natuurlijk is het afgestemd op de SDG’s van de Verenigde Naties, kan de impact op een betrouwbare en sectoronafhankelijke manier gemeten worden en zijn er mogelijkheden om de voortgang extern te valideren en te rapporteren. 

De Future-Fit Business Benchmark toont de weg naar een Future-Fit Society – een toekomstbestendige samenleving die steeds rechtvaardiger op sociaal gebied, steeds inclusiever op economische gebied en steeds milieuvriendelijker wordt. Een Future-Fit Society is een samenleving die wordt gevoed door een economie van toekomstbestendige bedrijven, die elk hun bijdrage leveren aan het scheppen van de voorwaarden die nodig zijn om de mensheid te laten floreren binnen de draagkracht van onze eindige planeet.

De kern van de Benchmark wordt gevormd door 23 Break-Even Goals, die samen de lijn in het zand markeren die alle bedrijven moeten trachten te bereiken om er zeker van te zijn dat zij op geen enkele wijze de transitie van onze samenleving naar future-fitness vertragen. Een reeks indicatoren stelt elk bedrijf in staat om de voortgang naar elk Break-Even Goal te meten, te beheren en te verklaren.


Veel bedrijven streven ernaar meer te doen dan alleen maar geen schade aanrichten, door te proberen een kracht ten goede te zijn. De Benchmark ondersteunt dergelijke inspanningen door 24 Positive Pursuits te identificeren die alle manieren typeren waarop een bedrijf kan handelen om de transitie van de samenleving naar future-fitness te versnellen.

De Future-Fit Business Benchmark steunt op de meest actuele zienswijzen van Corporate Social Responsibility en Sustainability Strategizing en vormt een Call to Action naar ondernemers en intrapreneurs toe om zich te ontwikkelen naar zgn. embedded economy: een economie die zich ontwikkelt binnen de planetaire grenzen en daarbij een sociale fundering eerbiedigt. In zo’n economie staat groei niet synoniem met een hoger BBP maar in dienst van een gemeenschap met meer vertrouwen, meer gelijkheid, gezonder leven en rijkere ecosystemen.


De tool is volledig open source en beschikbaar op www.futurefitbusiness.org. Daarnaast kunnen organisaties terecht bij www.Route2030.be en www.GRUUND.be voor professionele ondersteuning en certificering door een Future-Fit Certified Professional.

Route 2030 VOF - Genuastraat 11 2000 Antwerpen - BE 0696.898.478 - hello@route2030.be.

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon