top of page

Een strategisch Duurzaamheidsbeleid in 5 stappen

Dus jij wil van je organisatie een duurzame organisatie maken maar je weet niet hoe? Geen Probleem! Route 2030 to the rescue!


Na uitgebreid onderzoek combineerden wij verschillende methodieken voor het ultieme duurzaamheid stappenplan! Het resultaat? Een eenvoudig maar effectief stappenplan voor een aangepast duurzaamheidsbeleid voor jouw organisatie. Je doorloopt de 5 stappen chronologisch met een representatieve groep van je organisatie ('de werkgroep') en je bent vertrokken in no time.
Stap 1. INZICHT

In de eerste stap krijg je je werkgroep op dezelfde lijn. Wat betekent MVO of duurzaamheid voor jullie? Hoe creëert jouw organisatie waarde? Welke trends zijn belangrijk? Wat is jullie missie en hoe ziet die er uit binnen 10 of 20 jaar? Deze basisvragen scheppen de juiste context voor een goede start.


Stap 2. DYNAMIEK

Ga op zoek naar de zaken die er toe doen voor je organisatie en je stakeholders. Wat zijn de prioriteiten waarop je wil focussen? Via een stakeholdersbevraging kom je te weten waarvoor er draagvlak is. Welke SDG’s zijn voor hen prioriteit? Welke thema's liggen hen nauw aan het hart? Of maak een combinatie van de twee (onze voorkeur!). De uitkomst van deze stap geeft richting aan je toekomstig beleid.


Stap 3. KOERS

Nu je weet waarop je de focus moet leggen, ontwikkel je op basis daarvan een strategie. Bekijk je prioriteiten uit de vorige stap en formuleer aan de hand daarvan acties. Omschrijf je SMART doelstellingen. Dat zijn je Specifieke, Meetbare, Acceptabele, Realistische en tijdsgebonden doelstellingen. Link die met indicatoren, giet alles in een planning en off you go!


Stap 4. VERHAAL

Communiceer! Hou je stakeholders op de hoogte van waar je mee bezig bent. Als je de vorige stappen doorlopen hebt, liggen alle ingrediënten klaar voor een kwalitatief duurzaamheidsverslag. Maak een infographic, zet een filmpje op je sociale media of neem contact op met duurzaamheidsnetwerk.


Stap 5. IMPACT

De impact op de organisatie en maatschappij is wat er uiteindelijk toe doet. Impactmeting vertelt hoe effectief je beleid is en hoe je de projecten en acties verder opvolgt. Behaalt de strategie de gewenste uitkomsten? Of is er bijsturing nodig?


Om dit stappenplan tot een goed einde te brengen hebben we nog 3 gouden tips. Zoals vaak is haast en spoed zelden goed. Neem de tijd om de duurzaamheid van het eindresultaat te garanderen. Elk van de stappen is belangrijk en onmisbaar voor een gedragen strategie. Hou ten tweede MVO levend door de werkgroep als ambassadeurs van de strategie in te zetten. Doorloop tenslotte de 5 stappen op tijd en stond opnieuw om je strategie voortdurend bij te sturen en verbeteren.


Hulp nodig of vragen? Contacteer ons: hello@route2030.be.


Het boek De Stille Impact van Good Camp is te koop via deze linkof in Boekarest Leuven .

Comments


bottom of page