top of page

Hoe gebruik je de circulaire economie om je duurzaamheidsambities kracht bij te zetten?

Verschillende studies wijzen op de economische opportuniteiten en positieve effecten van een circulaire economie op ons welzijn. Enkele cijfers van de Ellen MacArthur Foundation, een gerenommeerde stichting die toekomstige generaties wil inspireren rond circulaire economie, voorspellen dat de circulaire economie kan zorgen voor een CO2-reductie van 48% tegen 2030, een jaarlijkse stijging in beschikbaar inkomen van 3000 euro per gezin in Europa en een kostenbesparing van 700 miljoen dollar aan materiaal in de ‘fast-moving-consumer-goods’.


Klinkt goed, niet?


De circulaire economie lijkt een zeer krachtige innovatiemethode. Maar wat is circulaire economie precies? En is het voor elke organisatie mogelijk om het circulaire pad te betreden?


The linear ‘Take – Make – Dispose’ system which depletes natural resources and generates waste, is deeply flawed and can be productively replaced by a restorative model in which waste does not exist as such, but is only food for the next cycle. — Ellen MacArthur Foundation

Een circulaire economie biedt een uitgelezen kans om het doel van de economie opnieuw te herdefiniëren. Circulaire economie gaat uit van waardebehoud en positieve voordelen voor de hele samenleving. Het basisdoel is het ontkoppelen van economische activiteit met uitputting van eindige grondstoffen en afvalcreatie. Daarnaast is de transitie naar hernieuwbare energiebronnen een belangrijke component.Route 2030 was deze week te gast bij het panelgesprek van KMO Insider, waar we onze inzichten gaven als antwoord op de vraag ‘Welke eerste praktische stappen naar een winstgevend circulair businessmodel kan een KMO best zetten?’


We hadden het o.a. over drie belangrijke principes van een circulair businessmodel:


1. Elimineer afval en vervuiling in de ontwerpfase


Afval en vervuiling zijn het resultaat van de manier waarop wij dingen produceren. Dit omvat de uitstoot van broeikasgassen en gevaarlijke stoffen, de vervuiling van lucht, land en water, evenals ‘structureel afval’, zoals bijvoorbeeld verkeersfiles. Het zijn de gevolgen van slechte beslissingen in de ontwerpfase van een product of dienst. Onze mindset aanpassen kan fantastische circulaire resultaten opleveren, omdat het afval en de vervuiling in de eerste plaats niet gecreëerd worden. In ons boek ‘De weg naar duurzaam ondernemen’ en ons e-werkboek geven we een checklist mee om aan de slag te gaan met dit eerste principe.


2. Houd producten en materialen zo lang mogelijk in gebruik


Dit principe gaat over het in de kringloop houden van producten en materialen. Het komt erop neer dat we niets ‘opgebruiken’, maar ervoor zorgen dat alles hersteld, hergebruikt, herbestemd of gerecycleerd kan worden. Een voorbeeld hiervan is het modulair opbouwen van producten, zoals bijvoorbeeld de Gerrard Street hoofdtelefoon. Dit is een hoogkwalitatieve hoofdtelefoon, waarin elk onderdeel vervangen en hersteld kan worden.


3. Regenereer ecosystemen


In de natuur bestaat afval niet. Alles wat geproduceerd wordt in de natuur is voeding voor iets anders. De natuur is circulair en bezit een ongelofelijke bron aan informatie en goede voorbeelden, waarvan wij heel wat kunnen leren. Door ecosystemen te herstellen, verbeteren we ook de hulpbronnen waarvan wij afhankelijk zijn. Dit gaat verder dan het veilig terugbrengen van reststromen in de natuur, zoals bijvoorbeeld gefilterd water. Het gaat erom het ecosysteem te laten heropleven door het herstellen van aangetaste grond, het vergroten van biodiversiteit, het verbeteren van watercycli en het versterken van de vitaliteit van het systeem. Het gaat om de samenwerking met de natuur om die weer te laten opbloeien op het maximum van haar potentieel.Zin om aan de slag te gaan met deze circulaire principes? Contacteer ons dan!


En ohja, heb je groeiplannen binnen het thema duurzaam en circulair ondernemen of innovatie? Dien dan nu nog je project in voor de KMO groeisubsidie van VLAIO, last call voor 31 december 2021! Route 2030 helpt je graag op weg om je project mee in te dienen!


Ook in 2022 worden opnieuw meerdere oproepen voorzien waarbij je subsidies kan krijgen voor het thema duurzaam en circulair ondernemen. Contacteer ons voor meer info!Zelf aan de slag met circulaire strategieën? Lees ons boek of volg de online cursus.


Ondersteuning op maat nodig? Contacteer ons.

Comments


bottom of page