top of page

Zó zet je koers naar je CSRD-rapport, zonder greenwashing

De Europese Unie wil met de CSRD data verzamelen op een betrouwbare en vergelijkbare manier. Naast bekende thema’s zoals klimaat, bestrijken de normen bijvoorbeeld ook biodiversiteit, water en de gehele waardeketen. Voor de meeste bedrijven zijn die thema’s nog onbekend terrein. Veel van hen communiceren alleen over hun prioriteiten en zwijgen over de rest. Dat werkt greenwashing in de hand: de impact die niet vermeld staat, is onbekend en hoogstwaarschijnlijk negatief.

Zet Koers naar je CSRD rapport. De Europese Unie wil met de CSRD data verzamelen op een betrouwbare en vergelijkbare manier. Naast bekende thema’s zoals klimaat, bestrijken de normen bijvoorbeeld ook biodiversiteit, water en de gehele waardeketen. Voor de meeste bedrijven zijn die thema’s nog onbekend terrein. Veel van hen communiceren alleen over hun prioriteiten en zwijgen over de rest. Dat werkt greenwashing in de hand: de impact die niet vermeld staat, is onbekend en hoogstwaarschijnlijk negatief.

Om aan de valkuil van greenwashing en window dressing te ontsnappen en om te voldoen aan de CSRD, is het relevant om te weten waarom je rapporteert. En wat je wilt monitoren. De volgende vragen helpen je om van start te gaan.

1. Waarom, voor wie en wat rapporteren over duurzaamheid?

Stel jezelf de vraag: 

  • Waarom wil ik rapporteren?

  • Voor wie wil ik rapporteren?

  • Wie zijn de stakeholders die dit rapport gaan lezen?

  • Welke data zijn beschikbaar?

  • Hoe betrouwbaar zijn mijn huidige gegevens?

  • Hoe automatiseer ik de dataverzameling om zo menselijke fouten te voorkomen?

Het resultaat van je antwoorden? Een groter draagvlak voor je rapport, omdat je het waarom en je stakeholders helder voor ogen hebt. Je garandeert ook dat je rapport jaar na jaar beter onderbouwd is. En dat je inzichtelijk maakt hoe je er precies op vooruitgaat. 


2. Bouw je rapport op een gefundeerde duurzaamheidsstrategie

Een authentiek duurzaamheidsrapport is altijd gebaseerd op een onderbouwde duurzaamheidsstrategie. Stel jezelf daarom de vraag: hebben we zo’n solide strategie?Stoom je organisatie klaar voor de perfecte duurzaamheidsstrategie, via deze vier gerichte stappen:


STAP 1: INZICHT: Bepaal wat MVO, ESG of duurzaamheid voor jouw organisatie betekenen. Welke trends zijn belangrijk? Wat is je bedrijfsmissie en hoe ziet die eruit binnen tien of twintig jaar? Die basisvragen scheppen de juiste context voor een goede start.


STAP 2: DYNAMIEK: Ga op zoek naar de zaken die ertoe doen voor je organisatie en stakeholders. Op welke prioriteiten wil je focussen? Via een stakeholdersbevraging kom je te weten waarvoor er draagvlak is. Welke thema's liggen hen nauw aan het hart? De uitkomst van deze stap geeft richting aan je toekomstige beleid.


Stap 3. KOERS: Je kent nu je focus. Tijd voor strategie. Bekijk je prioriteiten uit de vorige stap. Gebruik die om acties te formuleren. En doe dat ‘SMART’: met Specifieke, Meetbare, Acceptabele, Realistische en Tijdsgebonden doelstellingen. Want hoe SMART’er je doelstellingen, hoe makkelijker je die vertaalt naar tastbare indicatoren. Giet alles in een planning en off you go!


Stap 4. IMPACT: De impact op je organisatie en de maatschappij is wat er uiteindelijk toe doet. Impactmeting vertelt hoe effectief je beleid is en hoe je de projecten en acties verder opvolgt. Behaalt de strategie de gewenste uitkomsten? Of moet je bijsturen?


3. Ga voor geïntegreerde communicatie en rapportage

Stel jezelf ook deze vraag: is onze niet-financiële informatie in overeenstemming met de regelgeving en de financiële prestaties en ambities van ons bedrijf? Zijn we met andere woorden klaar voor geïntegreerde communicatie en rapportage? Als kmo krijg je drie jaar om je gegevens te verzamelen voor de CSRD. Zo heb je extra tijd om te voldoen aan de gegevensvereisten van de grote bedrijven. Want die laatste moeten wel al rapporteren en zullen je dus volop ESG-vragen stellen. Ons advies? Wees alert voor de vragen die je krijgt van je stakeholders. Vooral die vragen waarop je maar moeilijk kunt antwoorden. Dat zijn de knipperlichten die aangeven waar je zwakke plekken zitten. En die die je aansporen tot reflectie en actie.


 

Zet je CSRD-rapport op de rails

Zie je door de bomen het bos niet meer? Dat is niet zo gek.

Route 2030 helpt je op weg om alle nodige informatie op een rijtje te zetten. En om erover te rapporteren in lijn met de wetgeving.コメント


bottom of page