top of page

Jouw organisatie wil "klimaatneutraal" worden, maar wat betekent dat?

Vele organisaties stellen plannen en doelstellingen op om in 2030, 2040 of 2050 klimaatneutraal te worden. De Europese Green Deal en de EU Taxonomy duwen meer en meer bedrijven die richting uit. Maar wat betekent dat, "klimaatneutraal"? En hoe kan je als organisatie hierop inzetten?


Volgens het VN instituut ‘Climate Change’ verwijst ‘klimaatneutraliteit’ naar de idee om een evenwicht te bereiken tussen de hoeveelheid koolstof (CO2, broeikasgassen) die wordt uitgestoten en de hoeveelheid koolstof die door de natuur of technieken uit de atmosfeer wordt gehaald.


Om tegemoet te komen aan ‘klimaatneutraliteit’ werd in 2015 Climate Neutral Now opgezet om belanghebbenden over de hele wereld aan te moedigen om te werken aan een nul-uitstoot. Veel organisaties zijn echter niet in staat om hun uitstoot onmiddellijk tot nul terug te brengen, omdat het een aantal jaren zal duren voordat ze de technologische investeringen doen en de gewoontes veranderen die klimaatneutraliteit vereist. Het Science Based Targets initiatief wil daarom de weg naar een koolstofvrije economie vrijmaken, door organisaties te stimuleren om te innoveren en door ambitieuze, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor emissiereductie vast te stellen.


"The Net-Zero Standard gives companies a clear blueprint on how to bring their net-zero plans in line with the science, which is non-negotiable in this decisive decade for climate action. Because we are running out of time."

JOHAN ROCKSTRÖM, Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) and Professor in Earth System Science at the University of Potsdam


Naast het reduceren van hun eigen klimaatimpact, investeren veel organisaties tegenwoordig ook in emissiereducties buiten hun organisatie, de zogenaamde ‘offsets’. Deze ‘optie’ helpt de wereldwijde inspanningen om de uitstoot te verminderen en legt een 'koolstofprijs' op voor de eigen organisatie, wat een economische stimulans vormt om de eigen uitstoot sneller te verminderen.


Maar is ‘offsetting’ wel de juiste manier om aan te geven dat je als organisatie ‘klimaatneutraal’ bent? In de nieuwste Corporate Climate Responsibility Monitor 2022 beloven de 25 bedrijven die onder de loep werden genomen één of andere vorm van emissievrije, netto-nul of CO2-neutrale doelstellingen. Maar slechts 3 van de 25 bedrijven in het onderzoek – Maersk, Vodafone en Deutsche Telekom – verbinden zich duidelijk tot een verregaande decarbonisatie van meer dan 90% van hun volledige waardeketenemissies. Het lijkt wel of vele organisaties hun ‘eigen definitie’ van klimaatneutraliteit hanteren.
Het is overduidelijk: de noodzaak voor klimaatactie groeit, de normen van de Science Based Targets evolueren , en meer bedrijven proberen zich aan te sluiten bij de nieuwe Net Zero Standard, waarvan experts hopen dat deze snel de ‘gouden standaard’ kan worden voor klimaatactie voor bedrijven.


Hulp nodig bij het ontwerp van je ‘carbon strategie’, of wil je ook ‘klimaatneutraliteit’ nastreven met je bedrijf? Wil je meer weten wat de Science Based Targets en de Net Zero Standard voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Geef ons dan een seintje via hello@route2030.be.


En intussen kan je alvast starten om je eigen carbon footprint te berekenen!

Comments


bottom of page