top of page

GZA zorgt voor morgen: focus scherp stellen met behulp van de SDG’s.

Bijgewerkt op: 16 sep. 2019


De vele uitdagingen in de zorgsector ontgaan GZA niet: om toonaangevend te blijven, zagen ze de noodzaak om hun impact en prioriteiten met betrekking tot de SDG’s bloot te leggen.

Er beweegt veel in de gezondheidssector. Globale uitdagingen zoals armoede, veranderende voedingspatronen, luchtkwaliteit en klimaatverandering hebben hun invloed op onze gezondheid en welzijn. Daarnaast kennen gezondheidsinstellingen heel wat organisationele uitdagingen zoals hoge kosten, veel afval, war for talent, hoog water- en energieverbruik, enzovoort.

Dit ontgaat ook GasthuisZusters Antwerpen (GZA) niet: om toonaangevend te zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg, zagen ze de noodzaak om hun impact en prioriteiten met betrekking tot duurzaamheid en de Sustainable Development Goals (SDG’s) nader te onderzoeken.


Om een inzicht te verkrijgen in de uitdagingen en kansen met betrekking tot de huidige activiteiten die GZA onderneemt op het gebied van duurzaamheid, werd door Route 2030 een ‘SDG nulmeting’ uitgevoerd.


Na de nulmeting werd tijdens een interactieve strategie-sessie met het GZA management de verkregen inzichten besproken en gekoppeld aan de strategische doelstellingen. Daarnaast werden de prioritaire SDG’s waar GZA op zou kunnen focussen bepaald en mogelijke acties geformuleerd.


Als resultaat richtte GZA een duurzaamheidsdenktank op. In deze denktank kunnen medewerkers duurzame verbeterideeën aanbrengen. De lancering ervan werd ingezet met een communicatiecampagne “We zorgen voor morgen”en inspiratiessesies op de verschillende campussen door Route 2030.


GZA heeft hiermee belangrijke stappen gezet naar een duurzame organisatie maar dit is zeker niet het einde van het verhaal: “Dit jaar en ook in 2020 willen we ons verder focussen op de drie GZA-duurzaamheidsdoelstellingen, gebaseerd op de daarbijhorende SGD's: optimaliseren van materiaal-consumptie (afvalsortering en verminderen plasticverbruik en voedselverspilling), optimaliseren energieconsumptie en inzetten op veerkracht, welzijn en ergonomie. We zijn enorm verrast door het enthousiasme en engagement van de GZA-medewerkers. Dankzij het inzetten op een duurzamere organisatie, hebben we onze missie, waarde en normen kunnen versterken en verder concretiseren naar een ecologisch maatschappijbewuste organisatie.” Helena Van Bauwel, Cel Beleidsondersteuning.


Wil je net zoals GZA je focus scherp stellen in functie van de SDGs? Contacteer ons!


Comments


bottom of page